Nedbemanning

Det er ikke uvanlig at man vil oppleve behov for nedbemanning i bedrifter i konkurranseutsatt næring. Som tillitsvalgt står man overfor en viktig oppgave som kan ha stor betydning for de berørte arbeidstakerne. Vi vil her gi en kort oversikt over regelverket og saksgangen ved oppsigelser i en nedbemanningssituasjon.

Klikk på temaet du vil lese mer om (Vi anbefaler at du leser gjennom alle punktene, dersom du er tillitsvalgt i en nedbemanningssituasjon) :

Obligatoriske drøftelser med tillitsvalgte før beslutning om nedbemanning - kollektive drøftelser
Drøftelsesmøte (§ 15-1)
Oppsigelsen
Forhandlingsmøte etter oppsigelse (§ 17-3 )
Rettslig behandling
Rett til å stå i stilling

Har du flere spørsmål om nedbemanning?
Send inn ditt spørsmål til postkasse@flt.no

FLTs avtaler
Logg inn på Min side for å se din avtale eller les mer om FLTs avtaler her.