Medlemsbladet Ledelse og Teknikk

Ledelse og Teknikk er FLTs eget medlemsblad med åtte utgivelser i året. Her finner du blant annet stoff fra utdanning og arbeidsliv, aktuelle politiske tema og internasjonale spørsmål. I tillegg får du tips og informasjon om rettigheter, samt reportasjer fra arbeidsplasser der medlemmene våre jobber.

Les nyheter fra FLT
Få med deg siste nyheter fra FLT her.