LO Stats utdanningsstipend

Utdanningsstipendet er for medlemmer som er tilsluttet tariffavtale i Staten eller Spekter.

LO Stats utdanningsstipend har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter.

Les mer om stipendet, søknadsfrist og last ned søknadsskjema på LO Stats nettsider

FLTs etter- og videreutdanning
Medlemmer om etter- og videreutdanning gjennom Addisco. Les mer og hør podkast.