Kostnader og refusjon av utgifter

All medlems- og tillitsvalgtskolering som arrangeres av FLT skal være gratis for deg som er medlem. Dette betyr at FLT dekker dine reise- og oppholdsutgifter når du er på kurs – du må imidlertid fylle ut en reiseregning og levere bilag for utgiftene.

FLT sørger for bestilling av opphold på kursstedet, dersom ikke annet er avtalt med oss. Vi oppfordrer våre kursdeltakere til å søke arbeidsgiver om permisjon med lønn. Dersom dette ikke innvilges, gir forbundet et skattefritt stipend på kr 157,- pr time mot at tapt arbeidsfortjeneste er dokumentert av arbeidsgiver.Tillitsvalgte som får plass på toppskoleringskurs i regi av AOF Norge, kan søke FLT om dekning av tapt arbeidsfortjeneste i sin helhet. Søknad med dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste sendes postkasse@flt.no

Last ned relevante skjemaer her