Hvordan kurs blir arrangert

Det vil kunne variere fra kurs til kurs hvem som er teknisk arrangør. Informasjon om påmelding vil være spesifisert i hver enkelt kursutlysning. Alle kurs blir lagt ut på aktivitetsoversikten.

Etter påmelding vil du motta en bekreftelse om at arrangør har mottatt din påmelding. Endelig tildeling av plasser skjer etter påmeldingsfristens utløp. Det er viktig at du bekrefter til arrangør om du ønsker å benytte deg av tildelt plass eller ikke. Les nøye hvilke betingelser som gjelder for avmelding, avbestilling, no show o.l. for kurset du har meldt deg på.