Oversikt over hvordan du skal arrangere konferanser

Start planleggingen av konferansen i god tid og husk gjeldende frister. Bruk tilgjengelige skjemaer i arbeidet med søknaden og rapporteringen i etterkant.

Ting å huske på når du skal søke om penger til konferanser
Ting å huske på når konferansen skal arrangeres
Ting å huske på under konferansen og etter den er avholdt
Nyttig for arrangører
Aktivitetsoversikt
Trykk her for å se aktivitetsoversikten.