Retningslinjer og satser for kursarrangører

FLT gir økonomisk støtte til avdelinger som ønsker å drive opplæring av medlemmer og tillitsvalgte. Nedenfor ser du gjeldende retningslinjer for kursarrangører og hvilke satser som gjelder i forbindelse med kurs.

Retningslinjer for økonomisk støtte til opplæring av medlemmer og tillitsvalgte
Satser for støtte

 

 

 

Se FLTs kurstilbud