Retningslinjer og satser for arrangører

FLT gir økonomisk støtte til avdelinger som ønsker å drive opplæring av medlemmer og tillitsvalgte. Nedenfor ser du gjeldende retningslinjer for konferansearrangører og hvilke satser som gjelder i forbindelse med konferanser.

Retningslinjer for økonomisk støtte til konferanser
Satser for støtte

 

 

 

Se FLTs kurstilbud