Kurs- og konferansearbeid

FLTs medlems- og tillitsvalgtopplæring kjennetegnes ved at opplæringen er organisasjonsrelatert og relevant for alle FLT-medlemmer og tillitsvalgte.

Opplæringen skjer i regi av avdelingene eller forbundet sentralt. Alle avdelinger i FLT har anledning til å arrangere kurs og konferanser med støtte fra forbundet. Det finnes åtte standardkurs og forskjellige typer konferanser.Konferanser er opplæring av kortere varighet enn standardkursene. Avdelinger kan søke om støtte til avdelingskonferanse, regionskonferanse og konsernkonferanse. Avdelinger som ønsker å skape sin egen konferanse, kan søke om støtte til egendefinerte konferanser.

Det er avdelingene i FLT som kan søke om penger til å arrangere kurs og konferanser for medlemmer og tillitsvalgte lokalt. Det er imidlertid ingenting i veien for at selve opplæringen avholdes i en bedrift. Opplæringen kan også være resultat av samarbeid mellom flere avdelinger.

Aktivitetsoversikt
Trykk her for å se aktivitetsoversikten.