Medlems- og tillitsvalgtopplæring

For deg som er tillitsvalgt i bedrift eller i avdeling har FLT et gratis skoleringstilbud. Du får den kompetansen du trenger i tillitsvalgtarbeidet. FLTs tillitsvalgtopplæring skjer både i regi av avdelingene lokalt og forbundet sentralt.

Se hvilke kurs og konferanser forbundet tilbyr akkurat nå 

Opplæring for medlemmer og tillitsvalgte i regi av avdelingene

Alle avdelinger i FLT har anledning til å søke om støtte fra forbundet til konferanser, i tillegg kan medlemmer og tillitsvalgte melde seg på standardkursene. Avdelinger kan søke om støtte til avdelingskonferanse, regionkonferanse og konsernkonferanse. Avdelinger som ønsker å skape sin egen konferanse kan søke om støtte til egendefinerte konferanser. Det er avdelingene i FLT som kan søke om penger til å arrangere konferanser for medlemmer og tillitsvalgte lokalt. Opplæringen kan også være resultat av samarbeid mellom flere avdelinger. Forbundet sentralt arrangerer jevnlige regionale kurs etter innspill fra de tillitsvalgte.

 

 

 

 

.

Aktivitetsoversikt
Trykk her for å se aktivitetsoversikten.