Medlems- og tillitsvalgtopplæring

FLTs medlems- og tillitsvalgtopplæring kjennetegnes ved at opplæringen er organisasjonsrelatert og relevant for FLT-medlemmer og tillitsvalgte.

Opplæringen skjer både i regi av avdelingene og forbundet sentralt. Alle avdelinger i FLT har anledning til å søke om støtte fra forbundet til konferanser. Konferanser er opplæring av kortere varighet enn standardkursene. Avdelinger kan søke om støtte til avdelingskonferanse, regionkonferanse og konsernkonferanse. Her finnes det ferdige læreplaner som kan fås fra forbundet. Avdelinger som ønsker å skape sin egen konferanse kan søke om støtte til egendefinerte konferanser.

Det er avdelingene i FLT som kan søke om penger til å arrangere konferanser for medlemmer og tillitsvalgte lokalt. Opplæringen kan også være resultat av samarbeid mellom flere avdelinger. Forbundet sentralt arrangerer jevnlige regionale kurs etter innspill fra de tillitsvalgte.

 

 

.

Aktivitetsoversikt
Trykk her for å se aktivitetsoversikten.