Kjærester og Addisco-studenter

FLT-medlemmene Hanne Lene og Ottar Ketil Fiskergaard er kjærester og har sammen studert fordypning i teknologiledelse gjennom Addisco. Begge mottok diplom for fullførte studier i 2019. 

Kjærester og Addisco-studenter. Foto: Marit Gabler

Hva var grunnen til at dere valgte å ta etter- og videreutdannelse via Addisco?
– Jeg ønsket å stå sterkere i arbeidslivet og få mer faglig påfyll. Arbeidslivet blir stadig mer preget av usikkerhet og nedbemanninger, sier Hanne Lene som jobber i Kongsberg Maritime. I tillegg er hun styremedlem i bedriftsgruppa og i avdeling 109 Haram. Ottar Ketil jobber i Vard Group AS. Han roser FLTs etter- og videreutdanningsordning via Addisco:
– Addisco er jo bare helt fantastisk, at vi kan ta mer utdanning helt gratis og uten å måtte ta permisjon fra jobben. Vi får dekket både reise og opphold og vi får tilgang på de beste foreleserne. Det er alltid greit å fylle på med mer kunnskap, det gjør at en blir bedre i jobben sin og har mer å bidra med i de fleste jobbsammenhenger, sier han.

Hvordan har det påvirket etter- og videreutdannelsen at dere er kjærester?
Både Ottar Ketil og Hanne Lene mener det har vært en stor fordel å være to. Selv om de ikke har tatt de samme fagene har de støttet hverandre i studiene ved å diskutere fag og oppgaver, og ellers brukt hverandre som sparringspartnere.
– Utover det har det ikke påvirket forholdet, men barna har flyttet hjemmefra og derfor har vi en enklere logistikk på hjemmebane enn mange andre, sier Hanne Lene.

Hvordan tenker dere å bruke utdanningen dere har tatt, og skal dere fortsette?
Begge har mener de har god nytte av videreutdannelsen i stillingene de har. Samtidig er de enig om å forsette til bachelor, men vil velge hver sin studieretning. Hanne Lenes plan er å ta bachelor i personalledelse, og Ottar Ketil på sin side planlegger bachelor i teknologiledelse.

Råd/tips til andre medlemmer som vurderer etter- og videreutdanning via Addisco?
– Det er ikke noe å tenke på, bare å søke. Dyktige forelesere og hyggelige medstudenter, sier Hanne Lene. Hun får støtte av Ottar Ketil.
– Slutt å vurder. Det er bare å sende inn en søknad så fort som råd. For så bra som dette er, så er det ikke lenge før det blir vanskelig å få plass, sier han.