Hva skal jeg betale?

Inntekten din avgjør hvor mye du skal betale i kontingent. Se inntektsgrenser for kontingent her.

Det er tre ulike typer kontingent:

 • A-kontingent betales av yrkesaktive medlemmer som har lønn/ytelser på kr 412 047,- eller mer
  per år. Selvstendig næringsdrivende har fastsatt A-kontingent som er uavhengig av inntekt.
 • B-kontingent betales av yrkesaktive medlemmer som har lønn/ytelser på mindre enn kr 412 047,-
  per år.
 • C-kontingent betales av yrkesaktive medlemmer som har lønn/ytelser på mindre enn kr 320 521,-
  per år.

Pris kontingent og forsikring per måned 1.1.2020: 

 • A – Kontingent + forsikring kr 696,-
 • B – Kontingent + forsikring kr 487,-
 • C – Kontingent + forsikring kr 395,-

*I tillegg kommer avdelingskontingent på minimum kr 40,-

Les mer om redusert kontingent