Innarbeidings- og rotasjonsordninger

Alle innarbeidings- og rotasjonsordninger som inneholder en daglig arbeidstid utover 10 timer, må være godkjent av FLT (fagforening med innstillingsrett iht. AML § 10-12 fjerde ledd). Dette er basert på en avtale mellom LO-forbundene fra mars 2011, som gjelder utvidet arbeidstid for personell som har nattkvarter utenfor eget hjem, på prosjekt/oppdrag innen bygg- og anleggssektoren og på prosjekt/oppdrag tilknyttet olje- og gassrelatert utbygging.

Last ned opplysningsskjema for innarbeidings- og rotasjonsordninger
Dette er et standard opplysningsskjema som skal brukes ved utfylling av søknader om innarbeidings-/rotasjonsordninger som går utover ti timer arbeid per dag.

Last ned mal for protokoll arbeidstid

Last ned veileder til søknaden om innarbeidings- og rotasjonsordninger

Last ned skjema for oppdragsbekreftelse

Les underskrevet avtale mellom LO-forbundene
Dette er en avtale om utvidet arbeidstid etter AML § 10-12, fjerde ledd mellom LO-forbund som organiserer personell som har nattkvarter utenfor eget hjem, på prosjekt/oppdrag innen bygg- og anleggssektoren og på prosjekt/oppdrag tilknyttet olje- og gassrelatert utbygging.

Retningslinjer for utfylling til bedrift/ klubb

Har du flere spørsmål om innarbeidings- og rotasjonsordninger?
Send inn ditt spørsmål til postkasse@flt.no

FLTs avtaler
Logg inn på Min side for å se din avtale eller les mer om FLTs avtaler her.