Utmelding

Utmelding fra FLT må skje skriftlig til forbundet sentralt. Send oss en e-post og skriv gjerne hvorfor du melder deg ut.