Utmelding

Det kan være mange grunner til at man vurderer å melde seg ut av sitt fagforbund. Ofte vil økonomiske årsaker gjøre at man opplever det ikke er aktuelt å opprettholde medlemskapet. Derfor gir vi deg viktig informasjon som er verdt å ta i betraktning før en eventuell utmelding.

Forsikringer

Sier du opp medlemskapet ditt, mister du samtidig alle medlemsfordelene dine. Alle forsikringer som er tilknyttet medlemskapet stoppes. I medlemskapet inngår blant annet LOfavør innboforsikring, LOfavør reiseforsikring, LOfavør advokatforsikring, LOfavør grunnforsikring og fritidsulykkeforsikring, som du da må tegne privat. Har du benyttet deg av fordeler via fordelsprogrammet til LOfavør, mister du også mulighet til å fortsette disse avtalene til medlemspris.

Har du fått redusert inntekt? Da kan du få en redusert kontingent.
Har du skiftet jobb og begynt i en annen bransje? Vi overfører deg til et annet LO-forbund.
Har du fylt 75 år? Da fritas du for forsikringspremie.

Ønsker du fremdeles å melde deg ut?

Utmelding fra FLT må skje skriftlig til forbundet sentralt. Send oss en e-post og skriv gjerne hvorfor du melder deg ut.