Utmelding

Utmelding fra FLT må foregå skriftlig. Send en e-post med navn, fødselsdato og medlemsnummer. Skriv gjerne hvorfor du melder deg ut av forbundet.