Generelt om oppsigelse og avskjed

Klikk på temaet du vil lese mer om:

Hva skal jeg gjøre hvis jeg får oppsigelse/ avskjed?
Hvilke frister og krav gjelder for å kreve forhandlingsmøte etter oppsigelse/ avskjed?
Hva slags hjelp kan FLT gi om jeg har fått en oppsigelse/ avskjed jeg mener er usaklig?
Hvordan skal en avskjed eller oppsigelse fra arbeidsgiver være utformet?
Hva er forskjellene på oppsigelse og avskjed?
Hvor lang oppsigelsestid har jeg?

Har du flere spørsmål om oppsigelse og avskjed?
Send inn ditt spørsmål til postkasse@flt.no

FLTs avtaler
Logg inn på Min side for å se din avtale eller les mer om FLTs avtaler her.