Personvern for tillitsvalgte

FLT er organisert med et hovedkontor og fem regionrådgivere i hver av regionene. Alle tillitsvalgte må forholde seg til hvordan FLT sentralt bestemmer at opplysninger skal behandles og lagres.

FLT sentralt har derfor laget retningslinjer for behandling og lagring av personopplysninger, i tråd med den nye personvernforordningen (GDPR). Som tillitsvalgt må du gjøre deg kjent med retningslinjene og vår personvernerklæring 

Å behandle personopplysninger innebærer all bruk av personopplysninger. Behandling av personopplysninger kan være innsamling, registrering, sammenstilling, lagring, utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter. Det er behandling om den skjer elektronisk, automatisk (uten manuelle prosesser) eller manuelt.

Hva er formålet med FLTs behandling av personopplysninger?
Hva betyr rettslig grunnlag og behandlingsansvarlig?
Hvordan håndtere utsendelse av e-post til medlemmene?
Hvordan behandle opplysninger fra FLTs medlemssystem?
Hvordan behandle opplysninger fra arbeidsgiver?
Hvordan behandle opplysninger fra medlemmet selv?
Når skal personopplysninger slettes?
Hvordan håndtere avvik og personopplysninger som kan være på avveie?
Hvordan rapportere avvik og laste ned avvikskjema?
Hvordan behandle rapporterte avvik?
Tips og nyttig informasjon

 

 

Bruk Min side
Få oversikt over medlemskapet ditt. Logg inn her