FLTs etter- og videreutdanningsfond (EVU)

Mer om FLTs etter- og videreutdanningsfond og hvordan arbeidsgivere betaler til fondet.

Partene i FLTs tariffavtaler er enige om at bedriftenes fremtid vil være avhengig av vedlikehold og fornyelse av de ansattes kompetanse. For å møte dette behovet har det siden 1992 vært avsatt midler til stipendordning for etter- og videreutdanning for hvert medlem som omfattes av FLTs overenskomster. Beløpet er regulert til kr 1,20 pr. time fra 1. januar 2019. Partene er enige om at bedriftene en gang årlig innbetaler det avtalte beløpet på (kr 2.340,- per år for full stilling) til FLT. Gjennom denne ordningen kan FLTs medlemmer underlagt tariffavtale søke om stipend til etter- og videreutdanning. Les mer om denne unike ordningen.

Hvorfor skal bedriften betale til FLTs etter- og videreutdanningsfond (EVU)?
Hvorfor faktureres kravet for forrige år?
Hva skjer om fakturagrunnlaget er feil?

Har du ytterligere spørsmål til ordningen?
Ta kontakt med din arbeidsgiverorganisasjon.

Nyttige lenker