Medlemsbladet og sosiale medier

Hold deg oppdatert ved å lese medlemsbladet Ledelse og Teknikk, og følg oss på sosiale medier.

Ledelse og Teknikk er FLTs eget medlemsblad med åtte utgivelser i året. Her finner du blant annet stoff fra utdanning og arbeidsliv, aktuelle politiske tema og internasjonale spørsmål. I tillegg får du tips og informasjon om rettigheter, samt reportasjer fra arbeidsplasser der medlemmene våre jobber. Bladet lages av LO Media.
Les mer

Følg oss på sosiale medier: