Bruk avtalegiro eller Efaktura

Betaler du kontingent direkte til forbundet? Spar deg selv og forbundet for ekstra kostnader ved å bruke eFaktura eller avtalegiro.

Det er både kostnadsbesparende for forbundet og mest effektivt at våre medlemmer som ikke har lønnstrekk betaler kontingent via eFaktura eller avtalegiro. Det er enkelt å opprette eFaktura i nettbanken ved betaling til oss, eller ved å søke opp Forbundet for Ledelse og Teknikk i oversikten over eFaktura-tilbydere i nettbanken. Medlemmer som ønsker å betale med avtalegiro kan sende en e-post til postkasse@flt.no og be om skjema for avtalegiro. Oppfordre medlemmene i din bedriftsgruppe eller avdeling til å opprette eFaktura eller avtalegiro!