Medlemskap i FLT

Vi organiserer ledere og tekniske funksjonærer i privat sektor, men har også medlemmer som er studenter, selvstendig næringsdrivende og ansatte i Statens vegvesen og i Forsvaret.

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er tilknyttet Landsorganisasjonen (LO) og har rundt 22.000 medlemmer. Vi står på for å sikre våre medlemmer gode lønns- og arbeidsvilkår, juridisk bistand og de beste forsikringene. Dessuten kan medlemmer søke om gratis støtte til etter- og videreutdanning gjennom vårt utdanningsselskap Addisco.

Hva koster det?

Kontingenten for ordinært medlemskap er kr. 750 i måneden. Denne kontingenten kan imidlertid variere på grunnlag av lønn/ytelser og avdelingskontingent.

Se alle kontingentsatser.

Hva får du som medlem?

 • Bedre lønns- og arbeidsvilkår med gode tariffavtaler/overenskomster. Arbeidsmiljøloven er kun en minstelov, tariffavtaler og overenskomster sikrer deg bedre arbeidsforhold, lønn og pensjon.
 • Rett til avtalefestet pensjon (AFP) som fagorganisert med tariffavtale eller overenskomst. Du får også bedre rettigheter til velferdspermisjoner.
 • Mulighet til gratis utdannelse opp til masternivå via Addisco
 • Gratis juridisk rådgivning ved konflikter på jobben
 • Gunstige forsikringer og andre tilbud gjennom fordelsprogrammet LOfavør
 • Tilgang til interessante kurs og konferanser
 • Delvis lønnsdekning dersom du blir tatt ut i streik eller skal delta på kurs i regi av FLT i arbeidstiden
 • Større mulighet til å påvirke i arbeidslivet som fagorganisert. Når vi står samlet er vi sterkere. FLT er en del av LO-familien, den største fagorganisasjonen i Norge med over 900.000 medlemmer

Hvem kan bli medlem?

FLT organiserer arbeidstakere der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for verdiskapning. Våre medlemmer er ledere og tekniske funksjonærer i privat sektor, men vi organiserer på tvers bransjer og yrkesgrupper. Våre medlemmer er blant annet:

 • Ledere og arbeidsledere
 • Ingeniører og tekniske funksjonærer
 • Ansatte i Statens vegvesen og i Forsvaret
 • Bedriftssykepleiere og laboranter
 • Ansatte i vekst- og attføring
 • Ansatte i hotell og restaurant
 • Ansatte i industri og service
 • Studenter
 • Selvstendig næringsdrivende

Ta kontakt med oss på telefon +47 23 06 10 29 for mer informasjon. Du kan også melde deg inn her, så tar vi kontakt med deg.

Hvem er vi?

FLT (tidligere Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer) ble etablert i 1951 og har siden den gang organisert ledere og arbeidsledere i LO, i tillegg til ansatte i bransjer der teknologi og ledelse står sentralt. For oss handler det om tre ting:

 • Skape trygghet, utviklingsmuligheter og ivareta deg som arbeidstaker
 • Skape tilhørighet til en organisasjon som arbeider for våre felles interesser
 • Skape «god butikk» – privatøkonomiske fordeler for medlemmene, som forsikringer