Bli medlem

Vi organiserer ledere og tekniske funksjonærer i privat sektor, men har også medlemmer som er studenter, selvstendig næringsdrivende og ansatte i Statens vegvesen og i Forsvaret.

Hvorfor er du medlem av FLT?

Fire medlemmer om FLT

Publisert av Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) Fredag 5. juli 2013

Video: Tormund Skinnarmo Hansen

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er tilknyttet Landsorganisasjonen (LO) og har rundt 22.000 medlemmer. Vi står på for å sikre våre medlemmer gode lønns- og arbeidsvilkår, juridisk bistand og de beste forsikringene. Dessuten kan medlemmer søke om støtte til etter- og videreutdanning gjennom vårt utdanningselskap Addisco.

Hvorfor bli medlem?

 • Du får bedre lønns- og arbeidsvilkår med gode tariffavtaler/overenskomster. Arbeidsmiljøloven er kun en minstelov, tariffavtaler og overenskomster sikrer deg bedre arbeidsforhold, lønn og pensjon.
 • Du har rett til avtalefestet pensjon (AFP) som fagorganisert med tariffavtale eller overenskomst. Du får også bedre rettigheter til velferdspermisjoner.
 • Du kan få gratis utdannelse opp til masternivå via Addisco. Skulle det oppstå behov for omstilling, er FLT der for deg.
 •  Du får hjelp hvis du har problemer på jobben. FLT gir deg gratis juridisk rådgiving.
 • Du får en rekke gunstige forsikringer og du kan også benytte deg av andre tilbud gjennom fordelsprogrammet LOfavør.
 • Du får tilgang til interessante kurs og konferanser.
 • FLT dekker deler av lønnen din dersom du blir tatt ut i streik eller skal delta på kurs i regi av FLT i arbeidstiden.
 • Du har større mulighet til å påvirke i arbeidslivet som fagorganisert, fordi du står sterkere sammen med andre. LO som FLT er en del av, er den største fagorganisasjonen i Norge med over 900 000 medlemmer fordelt på 26 forbund.

Meld deg inn nå 

Du finner også informasjon om FLT på engelsk her

Hvem kan bli medlem?

FLT organiserer arbeidstakere i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for å fremme verdiskaping i bedriften. Våre medlemmer er ledere og tekniske funksjonærer i privat sektor, men vi organiserer på tvers bransjer og yrkesgrupper. Våre medlemmer er blant annet:

 • Ledere og arbeidsledere
 • Ingeniører og tekniske funksjonærer
 • Ansatte i Statens vegvesen og i Forsvaret
 • Bedriftssykepleiere og laboranter
 • Ansatte i vekst- og attføring
 • Ansatte i hotell og restaurant
 • Ansatte i industri og service
 • Studenter
 • Selvstendig næringsdrivende

Ta kontakt med oss på telefon +47 23 06 10 29 for mer informasjon. Du kan også melde deg inn her, så tar vi kontakt med deg.

Mer om FLT

FLT (tidligere Norsk Forbund for Arbeidsledere og Tekniske Funksjonærer) ble etablert i 1951 og har siden den gang organisert ledere og arbeidsledere i LO, i tillegg til ansatte i bransjer der teknologi og ledelse står sentralt. For oss handler det om 3 ting:

 • Skape trygghet, utviklingsmuligheter og ivareta deg som arbeidstaker.
 • Skape tilhørighet til en organisasjon som arbeider for våre felles interesser.
 • Skape “God butikk” – privatøkonomiske fordeler for medlemmene ( f.eks forsikringer).

Les mer om FLT her 

Les også

Meld deg inn

Ofte stilte spørsmål om medlemskap

Hva koster medlemskap?

Forsikring

Arbeidsliv og avtaler

Utdanning

FLT in English