Arbeidsavtale og kontrakt

Arbeidsavtalen er utgangspunktet for arbeidsforholdet. En god arbeidsavtale vil klargjøre forventninger til arbeidstaker og arbeidsgiver, og vil derfor kunne hindre at uenigheter og konflikter oppstår.

Det er krav om skriftlig avtale
Innhold i arbeidsavtalen
Manglende skriftlig avtale
Endringer i arbeidsavtalen

Har du flere spørsmål om Arbeidsavtale/kontrakt?
Send inn ditt spørsmål til postkasse@flt.no

Bli tillitsvalgt
Våre tillitsvalgte forteller om vervet.