Addisco-studenten Faicel sikter mot bachelorgrad

Petroleumsingeniør Faicel Chaabi var en av de som mottok diplom for fordypning i teknologiledelse i 2019, men han vil ikke gi seg med det. Målet er en bachelor i personalledelse gjennom Addisco.

Faicel Chaaibi arbeider i Kaefer Energy AS som HMS og risikoleder. Nylig ble han også valgt inn i avdelingsstyret i avdeling 014 Hordaland.

Hva var grunnen til at du valgte å ta etter- og videreutdannelse via Addisco?
– Det var flere arbeidskolleger som begynte på studiene. De skrøt av Addisco. Jeg ønsket etter- og videreutdanning fordi jeg trenger faglig påfyll i stillingen min, særlig innen ledelse. Derfor var teknologiledelse et naturlig valg for meg.

Hvordan har det vært å ta etter- og videreutdanning ved siden av jobb og familieliv?
– Da jeg begynte som Addisco-student, var det bare meg, kona og jobben. Det gikk veldig greit. Nå har vi fått tvillinger, og hverdagen har blitt mer hektisk. Det har gått bra det også, jeg at et fag om gangen. Det er viktig å være strukturert og jobbe målrettet med fagene. I tillegg er det en stor fordel at studiene er basert på praktiske oppgaver som kan brukes i jobben.

Hvordan tanker du å bruke etter- og videreutdanningen, og skal du fortsette som Addisco-student?
– Jeg trenger mer kunnskap om ledelse i stillingen, og får god bruk for studiene i jobbsammenheng. Samtidig åpner studiene opp for nye karrieremuligheter inne ledelse, men for meg handler studiene også om personlig videreutvikling. Jeg syns Addisco er et utrolig godt varemerke for FLT, det er en unik medlemsfordel. Jeg er overrasket over at ikke flere benytter seg av denne muligheten, kanskje ikke alle er klar over det. Addisco- samlingene legges til helger og det er derfor enklere å kombinere med familieliv og jobb. Målet mitt er å fortsette med studiene og til slutt ta en bachelor i personalledelse.

Råd/tips til andre medlemmer som vurderer videreutdanning via Addisco?
-Ikke vent med det, har du mulighet bør du ikke utsette. De fleste klarer det fint ved siden av jobb. Dessuten møter du engasjerte forelesere og medstudenter.