Andre kurstilbud

Kurstilbud for medlemmer og tillitsvalgte.

MoTo-kurs i regi av AOF

MoTo står for medlems- og tillitsvalgtopplæring. Kursene arrangeres av AOF sentralt og lokalt. Medlemmer og tillitsvalgte kan søke. Følgende kriterier må være oppfylt for å søke plass:

  • Du må ha et aktivt verv i bedriftsklubb/avdeling eller være tiltenkt dette.
  • Du må være ajour med kontingent
  • Det må være dekning innenfor budsjetterte midler
  • Du må ha gjennomført kurset Ny i FLT eller noen av de andre kursene.
  • Du bør være underlagt godkjent tariffavtale, men søkere uten tariffavtale kan vurderes hvis de andre kriteriene er oppfylt.
  • Hvis det er flere søkere fra samme bedrift, vurderes det hvem som har mest behov for kompetansen.

Søknader til MoTo-kurs skal sendes til AOF-avdelingen som står oppført som arrangør. Etter at du har søkt, sender AOF søknaden til FLT for godkjenning. Forbundet tar kontakt med deg hvis du ikke oppfyller kriteriene eller det mangler opplysninger. Du får melding fra AOF om du har fått plass eller ei. Hvis du får kursplassen dekkes kursavgift, reise og opphold etter AOFs satser og eventuelt stipend for dokumentert tapt arbeidsfortjeneste. Les mer på AOFs nettside

Toppskolering i regi av AOF 

Toppskolering er et tilbud til de som har gjennomført grunnopplæringen i forbundet, og som ønsker et bedre grunnlag for å kunne utføre sine oppgaver som tillitsvalgte. Følgende kriterier vektlegges ved behandling av søknader:

  • Ansiennitet i FLT og LO
  • Tidligere gjennomført skolering
  • Verv
  • Betalt kontingent

Søknader til Toppskolering skal sendes AOF Norge. Etter at du har søkt sendes søknaden til FLT sentralt for godkjenning. Du får melding fra AOF om du har fått plass eller ei. De som godkjennes for deltakelse får dekket kursavgift, opphold og reise etter AOFs satser. Spesielt for Toppskolering i FLT: Du kan søke forbundet om dekning av tapt arbeidsfortjeneste i sin helhet. Les mer på AOFs nettside

Kurstilbud fra LO Stat

LO Stat sentralt tilbyr en rekke kurs for medlemmer og tillitsvalgte som er ansatt i staten og virksomheter i Spekter. Det arrangeres også kurs i LO Stats distrikter. For medlemmer i staten gjelder egne regler for Toppskolering i regi av AOF Norge. LO Stat dekker Toppskolering fra AOF Norge på en rekke kurs. Les mer på LO Stats nettside

Søknader til LO Stats kurs sendes LO Stat. Etter at du har søkt sendes søknaden til FLT sentralt for godkjenning. Du får melding fra LO Stat om du har fått plass eller ei. LO Stat dekker kursavgift, reise og opphold.

Les også

For tillitsvalgte

 

 

 

Se FLTs kurstilbud
Trykk her for å se oversikten.