Andre kurstilbud

Kurstilbud for medlemmer og tillitsvalgte.

MoTo-kurs i regi av AOF

MoTo står for medlems- og tillitsvalgtopplæring. Kursene arrangeres av AOF sentralt og lokalt. Alle medlemmer og tillitsvalgte i FLT kan søke på kursene. Følgende kriterier må være oppfylt for å få plass:

  • Kurset skal være relevant for deg og/eller ditt verv
  • Kurset må være i ditt nærområde (f.eks. i FLT-regionen du hører til)
  • Du må være ajour med kontingent

Det er en fordel om du har fullført introduksjonskurset Ny i FLT . Søknader til MoTo-kurs skal sendes til AOF-avdelingen som står oppført som arrangør. Etter at du har søkt sendes søknaden til FLT sentralt for godkjenning. Du får melding fra AOF om du har fått plass eller ei. Dersom du får kursplassen dekkes kursavgift, reise og opphold etter AOFs satser og eventuelt stipend for dokumentert tapt arbeidsfortjeneste. Les mer

Toppskolering i regi av AOF 

Toppskolering er et tilbud til de som har gjennomført grunnopplæringen i forbundet, og som ønsker et bedre grunnlag for å kunne utføre sine oppgaver som tillitsvalgte. Følgende kriterier vektlegges ved behandling av søknader:

  • Ansiennitet i FLT og LO
  • Tidligere gjennomført skolering
  • Verv
  • Betalt kontingent

Søknader til Toppskolering skal sendes AOF Norge. Etter at du har søkt sendes søknaden til FLT sentralt for godkjenning. Du får melding fra AOF om du har fått plass eller ei. De som godkjennes for deltakelse får dekket kursavgift, opphold og reise etter AOFs satser. Spesielt for Toppskolering i FLT: Du kan søke forbundet om dekning av tapt arbeidsfortjeneste i sin helhet. Les mer

Kurstilbud fra LO Stat

LO Stat sentralt tilbyr en rekke kurs for medlemmer og tillitsvalgte som er ansatt i staten og virksomheter i Spekter. Det arrangeres også kurs i LO Stats distrikter. For medlemmer i staten gjelder egne regler for Toppskolering i regi av AOF Norge. LO Stat dekker Toppskolering fra AOF Norge på en rekke kurs. Se LO Stats egen informasjon.

Søknader til LO Stats kurs sendes LO Stat. Etter at du har søkt sendes søknaden til FLT sentralt for godkjenning. Du får melding fra LO Stat om du har fått plass eller ei. LO Stat dekker kursavgift, reise og opphold. Les mer 

Les også

Skjema for dekning av tapt arbeidsfortjeneste

For tillitsvalgte

 

 

 

Se FLTs kurstilbud
Trykk her for å se oversikten.