Nyheter > Årsmøter i Sør og Øst
Utover våren skal alle FLTs fem regioner avholde årsmøter. Du kan se når disse er i aktivitetsoversikten. Region Øst avholdt årsmøte 3-4. april, etterfulgt av Region Sør 6 -7. april.

Rekruttering i Region Øst. Foto: Region Øst

Årsmøte i Region Øst

Regionen avholdt sitt årsmøte i Askim. 7 avdelinger var representert, i tillegg til gjester fra forbundet sentralt. Forbundsleder Ulf Madsen holdt innlegg og svarte på spørsmål fra salen.  FLT-medlem og tidligere ordfører Trygve Westgård fortalte om Askim, som også er et historisk sted i FLT-sammenheng. Det var her på tidlig 50-tallet at forbundet fikk fødselshjelp med storstreiken på Askim Gummivarefabrikk. Les mer om det her. Med forarbeid av Bente Holtet i avd. 92 Sarpsborg ble det anledning til å se utdrag med sang og monolog fra forestillingen «Svidd Gummi» i de gamle produksjonslokalene til Viking-dekk. Forestillingen er sponset av LO og regionen anbefaler alle som har mulighet til å se denne høsten 2019.
 • Årsmøtet valgte nye representanter og vararepresentanter til arbeidsutvalget (AU) og til Landsrådet. Det var enighet om å videreføre hovedmålsetningene i regionens handlingsplan og fortsette med kontinuerlig oppsøkende arbeid ute blant medlemmer og tillitsvalgte. FLT skal synes!
 • Årsmøtet ønsker ny regionkonferanse høsten 2019, og avd. 28 Raufoss og avd. 15 i Innlandet skal samarbeide om planlegging og gjennomføring av arrangementet.
 • Deler av første dag ble brukt til å planlegge praktisk rekrutteringsarbeid i felt dag 2. Planen var tidlig morgen-rekruttering med stand utenfor Glava, før fire grupper skulle fordele seg på forskjellige bedrifter.
 • Dag 2 var deltakerne på plass utenfor Glava. Her ble det delt ut boller, brosjyrer og invitasjoner til alle som kom på jobb. Etter Glava reiste en gruppe til Delta AS, en attføringsbedrift, en gruppe til Lundeby og en gjeng ble igjen på Glava for møte og omvisning der. Regionrådgiveren holdt fortet på hotellet og drev aktivt informasjonsarbeid blant de ansatte.
 • Etter rekrutteringsarbeidet møttes gruppene på hotellet for erfaringsdeling og lunsj. De tillitsvalgte var udelt positive og svært fornøyde med dagen, dette ønsker regionen å gjøre igjen. Under lunsjen delte vi ut FLT-info og stor takk til alle de ansatte på hotellet, og med klar oppfordring om å organisere seg.
 • Under middagen ble igjen «Region Awards» utdelt, bl.a. for rekruttering av deltakere til Superkurshelger og kulturarbeid.
 

Region Sør med 1. nestleder Aud Marit Sollid. Foto: Region Sør

Årsmøte i Region Sør

19 tillitsvalgte fra 10 avdelinger var tilstede. Det var en aktiv og engasjert gjeng med tillitsvalgte som hadde mange gode forslag og ideer til regionens fremtid. 1. nestleder Aud Marit Sollid holdt innlegg om forbundets økonomi, medlemsstatus, virksomhetsplaner og info om nye etniske retningslinjer.
 • Valg av fire representanter og fire vara til arbeidsutvalg (AU) og delegater til Landsrådet.
 • Regionrådgiver presenterte handlingsplanen for regionen.
 • Det ble lagt planer for aktiviteter i avdelingene i regionen for 2019.
 • Regionkonferanse for høsten planlegges av AU.
 • Per Hegli i Addisco holdt et foredrag om etter- og videreutdanningstilbudet.
 • Avdelingen i Sandefjord la frem forslag om å opprette kvinnegruppe i regionen og avholde kvinnekonferanser for å øke kvinners engasjement i verv. Etter debatt ble det besluttet at AU tar dette videre og sjekker om det er grunnlag for det.
 • Det kom også frem at det kunne være nyttig med en ungdomsgruppe i regionen, da dette vil kunne øke rekrutteringen og få med yngre medlemmer. Utredes videre av AU.
Se flere bilder fra årsmøtene på Facebook Elisabeth Mogård og Ståle Johannesen er viktige bidragsytere til teksten. Regionene har bidratt med foto fra årsmøtene.