Nyheter > Årsmøter i regionene
Forbundsleder Ulf Madsen og 1. nestleder Aud Marit Sollid deltar på årsmøter i april. På alle årsmøter vil det bli avholdt valg av representanter til regionens arbeidsutvalg (AU) og til Landsrådet (det er de samme personene+vararepresentanter for AU og Landsråd jmf vedtektene). Detaljer om alle årsmøter finnes i aktivitetsoversikten

Årsmøte i region øst, 16. april

Årsmøtet holdes digitalt. I begynnelsen av møtet vil det bli en gjennomgang av status i avdelingene, før forbundsleder Ulf Madsen holder en presentasjon i «Forbundslederens time». Torbjørn Ness (LO Viken) holder et innlegg om «Hvordan fremme FLTs kjernesaker i LOs distriktsorganisasjon?». Deretter blir det behandling av innkomne forslag og valg av representanter. Et viktig fokusområde er hvordan årsmøter og konferanser i regionen kan bli enda bedre, og hvordan FLT kan bli mer synlig og få gjennomslag for sine kjernesaker i fagbevegelsen.

Årsmøte i region sør, 20. april

Årsmøtet er digitalt. Ulf Madsen holder en presentasjon i «Forbundslederens time». Temaer er handlingsplan for regionen og valg av representanter.

Årsmøte i region midt, 22. april

Årsmøtet holdes digitalt. Ulf Madsen holder en presentasjon i «Forbundslederens time». Temaer blir også behandling av regionens handlingsplan, valg av representanter, fagligpolitisk arbeid og hvordan bruke LOs regionråd til markere FLTs fanesaker.

Årsmøte i region vest, 23. – 24. april

Årsmøtet holdes digitalt. Det vil bli fokus på hvordan regionen kan jobbe videre fremover i en annen type hverdag, hvor man ikke kan drive med oppsøkende virksomhet. Det vil også bli valg av representanter. 1. nestleder Aud Marit Sollid deltar på møtet.

Årsmøte i region nord, juni

Region nord har planlagt årsmøte 15. eller 16. juni. Møtet blir trolig digitalt. På agendaen står valg av representanter, rekruttering, aktivitet i avdelingene og medlemstall. I tillegg vil en i forbundets politiske ledelse holde et innlegg. Nærmere informasjon om dette årsmøtet kommer i aktivitetsoversikten

Bli med på regionrådgivernes rekrutteringskampanje og møteplasser

  • Regionrådgivernes møteplasser: Koronasituasjonen gjør det vanskelig å møtes fysisk. Derfor arrangerer regionrådgiverne digitale møteplasser, hvor det informeres om medlemsutvikling, rekruttering og organisasjonens arbeid. Åpent for alle medlemmer. Neste møteplass er 5. mai, se arrangementet i aktivitetsoversikten. Du kan også se alle arrangementene på vår Facebookside.
  • Regionrådgivernes rekrutteringskampanje: Du kan vinne flotte premier om du rekrutterer ett eller flere medlemmer til FLT. Kampanjen pågår ut juni. Les mer om hvordan du deltar her