Nyheter > Årsmøter i regionene

Region midt

• Forbundsleder Ulf Madsen og 1. nestleder Henning Skau orienterte om mellomoppgjør, prosessen med Industri Energi (IE) og arbeid med fagskoler og andre viktige politiske saker for forbundet. Etter presentasjonen svarte de på spørsmål fra salen.
• Det ble avholdt valg til arbeidsutvalg (AU) i regionen.
• Det ble laget handlingsplan for regionen
• LO ble også invitert til å holde en presentasjon om internasjonalt arbeid.

Region sør

• Påtroppende forbundsleder Merete Jonas og 2. nestleder Ståle Johannessen orienterte om prosessen med IE, fagskoler og andre viktige politiske saker forbundet jobber med. De ble også orientert om streiken og resultatet av den. Medlemmene fikk mulighet til å stille spørsmål til forbundsledelsen.
• Det ble holdt en gjennomgang av FLTs politiske rådgiver, Karin Yrvin, om hvordan medlemmer kan være med å påvirke politisk gjennom forbundet. Det kom opp flere aktuelle saker. Innspillene sender avdelingene inn til forbundet sentralt.
• Det var informasjon om tillitsvalgtverktøyet og muligheter, i tillegg til rekruttering og nettverksbygging .
• Årsmøtet ble avsluttet med valg til AU i regionen. Det er personlig vara i region sør.

Region øst

• 1. nestleder Henning Skau orienterte om streik, mellomoppgjør, prosessen med Industri Energi (IE) og arbeid med fagskoler og andre viktige politiske saker for forbundet. Streiken ble avblåst akkurat på det tidspunktet årsmøtet ble avholdt og de ble satt av tid til å se pressekonferansen. Etter det svarte FLTs første nestleder på spørsmål fra medlemmene.
• Det ble avholdt valg til regionens AU.
• Det ble arbeidet med handlingsplan for regionen.