Nyheter > Arendalsuka: FLT med industri- og kompetansedebatt

FREMTIDENS INDUSTRI: HVA SKJER ETTER OLJEN

Vi er en av verdens største olje- og gassprodusenter. Hvordan overlever vi en fremtid uten denne næringen – og hvilken type industri skal erstatte den? Tirsdag 17/8 2021 14:00 – 15:00 i Bankgården, Arendal. Nestleder i Arbeiderpartiet, Bjørnar Skjæran møter Høyres stortingsrepresentant Kårstein Eidem Løvaas til debatt – etter innledninger. Hovedutfordringen for norsk industri blir å overleve i et globalt marked med sterk konkurranse, hvor olje- og gassproduksjonen må gå ned. Klarer vi å omstille dagens industri til å bli grønnere, og hvordan dekker vi energibehovet? I skjæringspunktet mellom gårsdagens og morgendagens industri, ønsker Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) å stille spørsmål som kan bidra til å få frem og utvikle politikk. Medvirkende Bjørnar Skjæran, Nestleder, Arbeiderpartiet Kårstein Eidem Løvaas, Stortingsrepresentant, Høyre Are Tomasgard, LO-sekretær, LO Betty Aasheim, Chief Commercial Officer, Fiven ASA Ulf Madsen, Forbundsleder, FLT

KOMPETANSEPOLITIKK: VIL NORGE SLITE I FREMTIDEN?

Vi får flere eldre og færre yrkesaktive. Samtidig øker kravene til kompetanse og færre ufaglærte vil få jobb. Onsdag 18/8 2021 14:00 – 15:00 i Bankgården, Arendal. Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) er medarrangør Er dagens universitet- og høgskolesystem tilpasset denne situasjonen, eller trengs det betydelig endring? Hvilken plass skal fagskolene ha? Arbeiderpartiets Nina Sandberg møter Venstres Solveig Schytz til debatt. Medvirkende Nina Sandberg, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet Solveig Schytz, Stortingsrepresentant, Venstre Eirik Hågensen, Rektor, Fagskolen i Viken Henning Skau, Leder, Organisasjons for Norske Fagskolestudenter (ONF) Ulf Madsen, Forbundsleder, Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)