Nyheter > Arendalsuka: Attføringsbransjen under lupen

F.v.: Debattleder Erik Wold, daglig leder i For Velferdsstaten Linn Herning, Per Olav Lundteigen (Sp), Dag Terje Andersen (Ap), Stefan Heggelund (H), forbundsleder i FLT Jonny Simmenes og Anne Siri Koksrud fra Civita. Foto: Tor Berglie

Det var forbundsleder Jonny Simmenes som åpnet debatten. Han la vekt på følgende:
  • Det er blitt mindre mangfold i attføringssektoren.
  • Ingen nye ideelle leverandører har kommet til.
  • Valgfriheten er blitt mindre, ikke større.
  • Attføring gir skyhøy fortjeneste
  • Selskaper som har kommet til er etablerte i skatteparadiser.
  • Selskapet «Din Utvikling», som har tatt rundt en fjerdedel av markedet har en forretningsmodell hvor de som utfører jobben er enkeltpersonforetak, ikke ordinære arbeidstakere. Det er snakk om et «løsarbeidersamfunn.
  • Anbudssystemet undergraver konkurranse på like vilkår.
Les hele åpningsinnlegget til Simmenes her Les hele rapporten og se presseklipp her

Faktasjekk

Deretter gikk ordet til Linn Herning. Hun har skrevet rapporten «Milliarder – ikke mennesker» sammen med politisk rådgiver i FLT, Johan Martin Leikvoll. Hun tok utgangspunkt i hva regjeringen opprinnelig sa om anbudsutsetting og hva som er blitt resultatet. – Vi har faktasjekket regjeringen, som hun uttrykte det. – Og på punkt etter punkt kan det dokumenteres at regjeringen tok feil. Bortsett fra på ett punkt: Prisen har gått ned, men til hvilken kostnad?

De vanskeligste sakene

Et spørsmål som går igjen i debatten om anbudsutsetting er følgende: Har det ført til at flere kommer ut i jobb? Men et annet og like viktig spørsmål er: Hvordan fungerer anbudssystemet for de svakeste gruppene, de som står lengste fra arbeidsmarkedet? Det finnes per dags dato ikke pålitelige data for hvorvidt de svakeste gruppene er skjøvet ut til fordel for de «enkle» brukerne.  Men internasjonale erfaringer og forskning viser at dette har skjedd andre steder der attføringsfeltet er anbudsutsatt og kommersialisert.

Høyresida

Kommersialiseringa av attføringssektoren er satt i gang av den blå-blå regjeringen og stortingsrepresentant Stefan Heggelund var sendt ut for å forsvare politikken. Ikke på et eneste område – ikke ett – kunne han dokumentere at rapporten «milliarder – ikke mennesker» tok feil. Han gjentok bare mantraet: «Vi må ha konkurranse i attføringssektoren».  Og så prøvde han å skyve hele problemstillingen foran seg ved å henvise til at det var gått kort tid siden bransjen ble endret og at man måtte komme tilbake til saka om et års tid når det ville foreligge en rapport om spørsmålet. Hele Heggelunds forsvar var ideologisk betinget, og tok altså ikke utgangspunkt i hva fagmiljøene sier.

Politikere

Fra det politiske Norge deltok også Dag Terje Andersen (Ap) og Per Olaf Lundeteigen (Sp) i debatten – uten at de brakte noe vesentlig nytt inn i debatten om attføringsfeltet. Men temperaturen stiger alltid noen hakk når politikerne kan hakke løs på hverandre, i det minste når det bare er uker igjen til stortingsvalget. Men på ett punkt kom det en viktig setning fra Dag Terje Andersen. På direkte spørsmål om det er mulig å reversere dette feltet og om Arbeiderpartiet virkelig ville gjøre det svarte han: – Ja, vi vil reversere dette, men det skal skje på en ordentlig måte. Avtaler som allerede er gjort må jo overholdes. Det kan altså ta litt tid å komme tilbake til en fornuftig attføringssektor, men det er altså mulig. Forfatter: Astor Larsen