Nyheter > Næringsminister Vestre: — Det arbeides med en eksportreform

Foto: Nucleus AS

Det er lovende for neste fireårsperiode og i samarbeidet med partene i arbeidslivet. – Det var et vellykket møte, sier Ulf Madsen og fortsetter: For meg var det viktig å si at det må satses mye på næringslivet hvis vi skal klare omstilling. FLT fikk tatt opp spørsmålet om nok og billig energi til industrien, at det skulle være enkelt å søke støtte av det offentlige, om kompetansepolitikk og om man kan se på avskrivningsreglene for produksjonsutstyr, for å nevne noe. Ministeren var glad for innspill og varslet også at det arbeides med en eksportreform og en ny eierskapsmelding. Han var opptatt av at tempoet med å utvikle havvind må økes etter det har vært stillstand i åtte år. Han varslet også om en digital plattform for virkemiddelapparatet så det skal bli lettere å søke midler. – Vi ser en fremoverlent minister og vi støtter hans initiativer, avslutter Madsen.