Nyheter > Appen stanses fra nyåret
Nye verktøy for tillitsvalgte er allerede i utvikling og skal lanseres ved årsskiftet – både tillitsvalgtverktøy (medlemsregister) og tillitsvalgtes verktøykasse (tips i hverdagen). Som en utvidelse av denne nye løsningen vil vi vurdere bruken av LO Favør sine digitale tjenester. Medlemmer vil bli oppdatert underveis.