Nyheter > Åpning av LO-kongress 2017
-Sosial dumping, midlertidige ansettelser og useriøsitet  i arbeidslivet må stoppes. Regjeringen gjør ikke nok for å stoppe dette eller for å skape nye arbeidsplasser, sa LO-lederen fra talerstolen.  Hun var krystallklar på hva hun syns som regjeringens politikk og pekte på Arbeiderpartiet som regjeringsalternativ.

EØS, 6-timersdag og konsekvensutredning

Det forventes debatt om EØS-avtalen under kongressen. Det samme gjelder 6-timers arbeidsdag og konsekvensutredning av oljeaktivitet i Vesterålen, Senja og Lofoten. Kristiansen brukte lang tid på å forsvare EØS-avtalen: -LO-ledelsens utgangspunkt er at EØS-avtalen fremdeles skal være en del av LO sin Europa-politikk. For dem som skal lede LO videre, tror jeg det kommer til å være vanskelig hvis vi får et vedtak som sier at vi skal si opp EØS-avtalen, sier hun til siste.no. Jonny Simmenes (forbundsleder i FLT) og Odd Christian Øverland (forbundsleder i Postkom). Forbundsleder Jonny Simmenes beskriver Kristiansens tale som «en svært god tale som absolutt er en LO-leder verdig». Både han og FLTs delegater er fornøyde med første del av kongressen og gleder seg til fortsettelsen. De er samstemte om at Yngve Hågensen var en verdig vinner av LOs hederspris. FLT følger LO-kongress 2017. Følg med på flt.no og på Facebook. Se flere bilder fra kongressen på Facebook. Følg LO-kongress 2017 direkte på nett Les alt om kongressen Les hele åpningstalen her Fakta om LO-kongress 2017 Kongressen er LOs høyeste myndighet og møtes hvert fjerde år. Kongressen vedtar nytt handlingsprogram, velger ny ledelse og tar stilling til viktige faglige og politiske saker. Kongressen består av representanter fra LO-forbundene ( kilde: lo.no). Fra FLT deltar følgende: Arnstein Aasestrand (forbundsstyret), forbundsleder Jonny Simmenes, Ulf Madsen (leder for delegatene og 1. nestleder i FLT), Edith Bjerkan (forbundsstyret), Ragnhild Aufles (avdeling 29 -Kongsberg), Bjørn Nedreaas (forbundsstyret), Merethe Øiestad Jonas (forbundsstyret). Les mer om delegatene