Aktuelt > FLTs utdanningspris > Retningslinjer for FLTs utdanningspris

Prisen er på 150.000,-

Utdanningsprisen er på 150.000,-. Ved en eventuell deling av prisen skal den enkelte pris ikke være mindre enn 50.000,-.

Prisen skal honorere gode prosjekt-, bachelor og/eller masteroppgaver innen teknikk/teknologi. Studentoppgaver innen ledelse, organisasjon og økonomi kan vurderes dersom oppgaven har en klar teknologisk relasjon, eller faller direkte inn under forbundets organisasjonsområde.

Hvem kan fremme kandidat?

Det kan kun fremmes forslag på en kandidat innen de enkelte gradsutdanningene for den enkelte institusjon. Med søknaden må det også følge kopi av den oppgaven som ligger til grunn for forslaget til kandidat.

For tildeling til studenter ved de tekniske fagskolene eller ved universiteter og høgskoler, er det fagmiljøet ved institusjonen eller prosjektbedrifter i samråd med utdanningsinstitusjonens fagmiljø som må nominere aktuell kandidat og gi begrunnelse for hvorfor kandidaten bør tildeles prisen. Det kan kun fremmes forslag på en kandidat innen de enkelte gradsutdanningene for den enkelte
institusjon.

Med søknaden må det også følge kopi av den oppgaven som ligger til grunn for forslaget til kandidat. Tiltak som ligger til grunn for søknaden må være begrunnet og synliggjøre hvordan dette bidrar til kompetanseutvikling og livslang læring. Videre må søknaden synliggjøre og dokumentere grunnlaget for tiltaket, gjennomføringsform(er) (undervisnings- og læringstiltak), tidsvarighet, kvalitetssikring, oppnådde resultater mm.

Nominasjonene vurderes av en priskomite oppnevnt av FLTs forbundsstyre. Priskomiteen kan på selvstendig grunnlag fremme begrunnet forslag på aktuell priskandidat.

Prisen skal honorere gode prosjekt-, bachelor og/eller masteroppgaver innen teknikk/teknologi. Studentoppgaver innen ledelse, organisasjon og økonomi kan vurderes dersom oppgaven har en klar teknologisk relasjon, eller faller direkte inn under forbundets organisasjonsområde. Er du usikker på om oppgaven oppfyller kriteriene? Ta kontakt med Nina Henriksen på tlf 906 82 226.

Kriterier

Komiteen har som utgangspunkt at søknadene skal vurderes ut fra strenge kriterier.
Søknadene eller oppgaven må blant annet være:

 • innenfor utlysingsområdet
 • framstillingen må være god og passende – og uten sjenerende teknisk sjargong og ugjennom
  trengelig tekst. Eventuelt en klar oppsummering.
 • det bør blant annet kunne vises til at oppgaven har:
  – God kvalitet
  – God generell innsikt
  – Klar problemstilling
  – Klargjørende oppsummering av kunnskapsstatus på valgt felt
  – Eksempler eller empirisk material som er godt rapportert
  – Kan omsettes i påstander/hypoteser/kontrasterende begrep

Hvordan søker du om prisen?

Søknaden må fremmes av fagmiljøet ved utdanningsinstitusjonen (f.eks. veileder) eller prosjektbedriften studenten har jobbet ved. Studenten kan altså ikke selv sende inn søknaden. Søknaden må inneholde kopi av studentoppgaven, samt begrunnelse for nominasjon skrevet av fagmiljøet/prosjektbedriften.
Nominasjonsfrist er 1. september hvert år. Søknaden sendes postkasse@flt.no.