Aktuelt > Søk kulturstøtte

Målet med FLTs kulturstøtte er å bidra til vekst i det lokale kulturliv, og samtidig styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet. Søknaden sendes gjennom en av våre lokale avdelinger. Avdelingene må sende sine anbefalinger til forbundet innen 15. desember 2022. Støtten søkes for 2022.