Aktuelt > Landsmøte > Landsmøtedokumenter 2022

Landsmøtedokumenter

Sak 1 Åpning

Det finnes pr i dag ingen dokumenter i saken

Sak 2 Konstituering

Sak 3 Diett og tapt arbeidsfortjeneste

Sak 4 Årsberetning og regnskap

Sak 5 Egen organisasjon

Sak 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Sak 7 Forbundets vedtekter

Sak 8 Tariffvirksomheten – faglig/politisk

Det finnes pr i dag ingen dokumenter i saken

Sak 9 Temadag «Verdiskapning – Trygghet – Utvikling»

Det finnes pr i dag ingen dokumenter i saken

Sak 10 Prinsipprogrammet

Sak 11 Budsjett og kontingent

Sak 12 Industripolitisk plattform

Sak 13 Bevilgninger

Sak 14 Valg

Det finnes pr i dag ingen dokumenter i saken

Sak 15 Avslutning

Det finnes pr i dag ingen dokumenter i saken