Aktuelt > FLTs kulturstøtte

Hvem kan få kulturstøtte?

Kulturstøtte kan tildeles grupper, organisasjoner eller institusjoner som arbeider for å fremme arbeiderbevegelsens kultur og holdninger. Kulturbegrepet innebefatter i denne sammenheng også idretts- og fritidsaktiviteter.

Arbeiderkultur

FLT er opptatt av å formidle arbeiderkulturens idealer om solidaritet og rettferdighet. Herunder ligger det også å ta vare på industrielle kulturminner. Alle må gis tilgang til kunst og kulturaktiviteter, og det er viktig å fremme barn og unges deltakelse. FLTs kulturstøtte skal bidra til vekst i det lokale kulturliv og samtidig bidra til å styrke arbeiderbevegelsens engasjement, innsats og rolle i lokal kulturvirksomhet. 

Hvordan søke om støtte?

For deg

1. Last ned søknadsskjema.
2. Fyll inn beskrivelse av tiltaket, budsjett, begrunnelse og kontaktinformasjon.
3. Send søknaden til en av FLTs lokalavdelinger.

Søknadsfristen er 1. november (hvert år).

For avdelingene

Avdelingene sender sine anbefalinger til FLT per e-post eller per post.

Anbefalingsfristen er 15. desember.

Hvordan vurderes søknadene? 

Søknadskriterier er følgende:

 • Støtte bevilges til prosjekter og etablering av tiltak i søknadsåret, og ikke til ordinær drift.
 • Prosjektet eller tiltaket skal bidra til å profilere FLT og til å styrke vårt nettverk.
 • Søknaden må inneholde en begrunnelse og en beskrivelse av hvordan målet skal oppnås.
 • Tiltaket skal bidra til å fremme sosialt samspill mellom mennesker som går på tvers av politiske, sosiale, etniske, religiøse og språklige grenser.
 • Priskomiteen kan på eget initiativ fremme kandidater.
 • De som tildeles støtte forplikter seg til å profilere FLT gjennom bruk av FLTs logo på arrangementets materiell.
 • De som tildeles støtte må også forplikte seg til å fremheve FLT ved ulike arrangement, i sosiale medier og gjennom kontakt med media.

Etter at de lokale avdelingene har sendt inn sine anbefalinger, vurderes søknadene av en priskomité bestående av følgende medlemmer:

 • Arnstein Aasestrand, 2. nestleder i forbundet og leder av komiteen
 • Edith Bjerkan fra avdeling 40 Kristiansund
 • Bjørn Ragnar Moe fra avdeling 43 Sandefjord
 • Stein Arne Lunderbye fra FLTs administrasjon og sekretær for komiteen