Styrekonferanse avd. 22 i Rogaland

Sirevåg Konferansehotell 20.-22. september 2019

Styremedlemmer skal være best mulig forberedt på hvordan nå avdelingens mål for rekruttering, og hvordan beholde eksisterende medlemmer.

Ved spørsmål, ta kontakt med studieleder i avdeling 22 i Rogaland, Odd-Bjørn Sandslett, tlf 913 02 104

Sirevåg Konferansehotell
,
20. september kl 0:00
-
22. september kl 0:00