Styrekonferanse, avd. 22 i Rogaland

Rekruttering av nye medlemmer, samt hvordan beholde eksisterende medlemmer.

Avdeling 22 i Rogaland arrangerer styrekonferanse for styremedlemmene i avdelingen.

Tema:

Rekruttering av nye medlemmer

Hvordan beholde eksisterende medlemmer

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 22 i Rogaland, Helgen Stølen Reiestad, epost: helge.s.reiestad@jias.no, eller telefon: 951 49 972

Sted kommer
,
18. september kl 0:00
-
20. september kl 0:00