Avd. 107 Sunnhordland, Strategikonferanse

Avd. 107 Sunnhordland, 13.-15. september i Uggedal

Konferansen skal fokusere på:

Kjennskap til særavtaler og fallgruver, tilgjengelighetsteknologi 24/7.

Endringsledelse – tillitsvalgt i et arbeidsliv i endring, digitalisering, pro aktiv eller bremse?

Ledelse i særlig fri og uavhengig stilling. Hva setter grenser for dette og hvordan påvirke lokale avtaler innenfor dette som flere opplever som en normal.

EVU – hvor godt kjenner vi regelverket, vervingsmuligheter etc

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 107 Sunnhordland, Christian Danmo, tlf 95257937

Uggedal
,
13. september kl 0:00
-
15. september kl 0:00