Regionkonferanse region øst, avd. 4 Oslo og Akershus

Vi snakker om rekruttering, organisering og medlemspleie samt medlemsfordelene i FLT

Avdeling 4 Oslo og Akershus inviterer ledere og nestledere i avdelingsstyrene i region øst til konferanse på Sørmarka konferansehotell, Siggerud.

Program:

Fredag 28. januar 2022

1300      Lunsj i restauranten

1400      Konferansestart

Velkommen og praktisk info v/regionrådgiver

Presentasjon og status i avdelingene

1430      LO favør Advokatforsikringen v/Anette Hallandvik, HELP

1530      Hva er nytt i forbundet sentralt? v/Stein Arne Lunderbye

Nytt tillitsvalgtverktøy og -portal

1600      Pause med vafler

1630      Landsmøte 2022 – prosessen fram mot november v/Stein Arne Lunderbye

LO-kongressen mai 2022 – hvilke saker har FLT sendt inn?

Diskusjon: samarbeid og tiltak i region øst før Kongress og Landsmøtet?

1800      Slutt for dagen

1900      Middag i restauranten

Lørdag 29. januar 2022

0830      Konferansen starter igjen

Presentasjon av LO Vikens regionråd v/Bente Seljebakken Klausen

Til diskusjon: er det saker avdelingene ønsker å fremme?

0930      Rekruttering – hva nå?

Oppgaver og diskusjon

Pauser ved behov

1100      Gjennomgang av Handlingsplan – status for regionen + årsmøte v/regionrådgiver

Medlemsutvikling for region, avdelinger og forbundet totalt

1230      Oppsummering og veien videre

1300      Lunsj og hjemreise

 

For påmelding og mer informasjon, ta kontakt med Elisabeth M. Mogård, telefon 917 69 654

Sørmarka konferansehotell
,
28. januar kl 12:00
-
29. januar kl 12:00