Regionkonferanse, avd. 3 Horten

Avdeling 3 Horten arrangerer regionkonferanse, region sør

Avdeling 3 Horten arrangerer regionkonferanse for tillitsvalgte og medlemmer i region sør.

Tema for konferansen:

  • Få en bedre forståelse for hva personvern er.
  • Få en innføring på de nye lover og regler som trådde i kraft 25.mai 2018.
  • Få vite mer om personvernombud.
  • Erfaringsutveksling av praksis på
    egne arbeidsplasser.
  • LO favør og en oppdatering på stønad til etterlatte.

Ved spørsmål, ta kontakt med Bjørn Christensen, epost: bchris@sf-nett.no

Leangkollen Hotell
,
26. april kl 18:30
-
28. april kl 14:00