Ny i FLT, avd. 37 Kristiansand og omegn

Avd. 37 inviterer medlemmer til å bli bedre kjent med forbundet og medlemsfordelene.

Mål

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • kjenne til noen hovedtrekk når det gjelder fagbevegelsens historie og arbeidslivets organisering
 • kjenne til noen av de viktigste trekkene ved forbundets tilblivelse og historie
 • kjenne til hovedtrekkene når det gjelder FLTs oppbygning og faglig-politisk virksomhet
 • kjenne til forholdet mellom lover og avtaler og ha noe kjennskap til hvordan lov- og avtaleverket brukes
 • kjenne til medlemsfordelene i FLT
 • ha en positiv opplevelse av å være organisert i FLT

Temaer

 • Arbeidslivets organisering
 • FLTs historie
 • Fagligpolitisk virksomhet
 • Medlemskapet i FLT
 • Lover og avtaler

Informasjon og påmelding

Avd. 37 v/Svein Teigen

Hirtshals, Skaga Hotel
,
9. november kl 0:00
-
11. november kl 0:00