Lønnskonferanse, avd. 4 Oslo og Akershus – AVLYST PGA KORONASITUASJONEN

AVLYST PGA KORONASITUASJONEN! Gjennomgang av lønnbestemmelser, mål og prioriteringer i årets lønnsoppgjør

Avdeling 4 Oslo og Akershus arrangerer lønnskonferanse.

Tema:

Gjennomgang av lønnsbestemmelsene i overenskomstene

Informasjon og diskusjon lønnsoppgjøret, og forhandlinger lokalt og sentralt

Mål og prioriteringer i årets lønnsoppgjør lokalt og sentralt

Ved spørsmål, ta kontakt med Odd Rune Simonsen, epost avd004oslo@flt.no eller telefon 91382519

 

Sted kommer
,
29. april kl 0:00
-
29. april kl 0:00