Avdelingskonferanse, avd. 29 Kongsberg

Avdeling 29 Kongsberg arrangerer avdelingskonferanse

Avdeling 29 Kongsberg arrangerer avdelingskonferanse i Dublin.

Temaer for konferansen:

  • Rekruttering i FLT, både sentralt og lokalt.
  • Ny vei med frafall av overflyttede medlemmer til andre avdelinger.
  • Hvordan når vi samme medlemsmasse
  • Hvordan trigge et ønske om – og et behov for – å være organisert
  • Handlingsplan for året vi møter nye utfordringer

Ved spørsmål, kontakt Kjersti Eriksen, epost: kjerstieriksen0@gmail.com

,
22. mars kl 9:00
-
23. mars kl 18:00