Kvinnekonferanse, region sør – AVLYST

Bli med på kvinnekonferanse med temaer som stressmestring, psykososialt arbeidsmiljø, trakassering og mobbing.

Avdeling 43 Sandefjord inviterer til kvinnekonferanse i region sør.

Tema:

Stressmestring

Psykososialt arbeidsmiljø

Mobbing og trakassering

Ved spørsmål, ta kontakt med leder i avdeling 43 Sandefjord, Bjørn Ragnar Moe, epost:  bjrmo@online.no, eller telefon: 91331753

 

 

Sted kommer
,
30. oktober kl 0:00
-
1. november kl 0:00