Konsernkonferanse, avd. 4 Oslo og Akershus

Avdeling 4 Oslo og Akershus arrangerer konsernkonferanse for hotell og restaurant

Avdeling 4 Oslo og Akershus arrangerer konsernkonferanse for medlemmer i hotell- og restaurantbransjen.

Temaer for konferansen:

Deltakerne skal lære om:

  • verving, medlemsfordelene i FLT
    og innhold og bruk av FLTs overenskomst
  • det å bli mer bevisste på lederrollen,
    samt utveksle erfaringer
  • arbeidet med vaktlister i forhold til HMS og andre aktuelle overenskomster

Ved spørsmål, kontakt Odd Rune Simonsen, epost: avd004@flt.no

,
29. mars kl 15:00
-
31. mars kl 13:00