Konferanse om pensjon i offentlig sektor avd. 76 FLT Statens Vegvesen

Gdansk i Polen, 22.-24. november 2019

Få innsikt i pensjonsordningene i offentlig sektor.

Kunne gjøre en vurdering om pensjonsvilkår, både ordinær og AFP

Rettigheter og plikter ved omstilling

Ved spørsmål, ta kontakt med Tor Johan Hjermstad, tlf 41326100

Gdansk i Polen
,
22. november kl 0:00
-
24. november kl 0:00