Konferanse, avd. 59 Harstad – Avlyst grunnet koronasituasjonen

Hvordan best ta vare på medlemmene i en anbudsutsatt bransje?

Avdeling 59 Harstad inviterer til konferanse for medlemmer ansatt i virksomheter med stor bruk av anbud, 17.-19. september.

Tema:

Situasjonen med anbudsutsetting av tjenester innen vekst og attføring, oppleves som «ukjent terreng» for mange tillitsvalgte og medlemmer.

Mange opplever at de blir «stående på sidelinja» i prosessene og lurer på hvordan de best skal ivareta medlemmene.

For påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med leder i avdeling 59 Harstad, Betine Grønvold Olsen, telefon 41494593

 

Sted kommer
,
17. september kl 0:00
-
19. september kl 0:00