Kompetanse til industrien: Er det på tide med en fagskolereform?

Det er femte år på rad at 5 av 10 bedrifter melder om at de mangler relevant kompetanse. Dette står i kontrast til den manglende satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning. På Arendalsuka 2022 vil FLT og Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) løfte en debatt om hvilken rolle fagskolene skal ha i det norske utdanningssystemet.

FLT og ONF er bekymret for skjevdelingen mellom fagskolene og universitets- og høgskolesektoren. Det er blant annet mangler på innplassering ved Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR), usikker finansiering og lite satsning på fagskolene som distriktspolitikk.

Vi ser at det nå er flere prosesser knyttet til strukturen for høyere yrkesfaglig utdanning. På Arendalsuka 2022 spør vi: Er det på tide med en fagskolereform?

Program

  • 10.00–10.05 Kulturinnslag
  • 10.05–10.15 Innledning om fagskolene v/Ulf Madsen, FLT
  • 10.15–10.30 Fagskolen – Den nye distriktshøgskolen – Hva skal til v/Jonny Kurt Pedersen, utviklingsleder, Fagskolen i Viken
  • 10.30–10.45 Hva sier tallene? v/Kaja Reegård, sekretariatsleder for Kompetansebehovsutvalget (KBU)
  • 10.45–10.55 En reform for studentene? v/ONF
  • 10.55–11.25 Hva gjør vi på Stortinget v/ SV, AP og FrP

Ordstyrer og kontaktperson

Frode Ersfjord
Senior kommunikasjonsrådgiver, FLT
Telefon: 41 61 21 19
E-post: frode@flt.no

Program på Arendalsuka 2022

Clarion Hotel Tyholmen
,
17. august kl 10:00
-
17. august kl 11:30