Grunnkurs for tillitsvalgte modul 2

Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter, 22.-25. august 2019

Det er tid for vårt Grunnkurs modul 2 for de av våre medlemmer som gikk modul 1 i mai. (Du som var påmeldt modul 1 er automatisk påmeldt modul 2)

Også denne modulen avholdes i naturskjønne omgivelser på Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter, Hurdal i Akershus (ca en time fra Gardermoen).

Kursgjennomføringen

Grunnkurset består av består av to moduler og hver modul går over fire dager (tre overnattinger). Det stilles ikke krav til forkunnskaper, men det vil være en absolutt fordel å ha gjennomført «Ny i FLT». Og det er en forutsetning å ha gått Grunnkurs modul 1 for å kunne gå modul 2.

Opphold og reise

Forbundet sørger for bestilling og betaling av opphold på kursstedet. Reiseutgifter refunderes etter statens satser. Deltakere som trenger flyreise, skal bestille sin reise på eget skjema og forbundet mottar fakturaen. Deltakerne får dette skjemaet tilsendt etter at påmelding er registrert – sammen med annen informasjon.

Permisjon

Vi oppfordrer tillitsvalgte til å søke permisjon med lønn. Dersom de tillitsvalgte ikke får lønnet permisjon, vil forbundet dekke dokumentert tapt arbeidsfortjeneste i sin helhet.

Mål for kurset

Etter modul 2 skal deltakerne:
ha kunnskap om vedtekter og prinsipprogram og hvordan disse endres
ha kunnskap om avdelingenes og/eller bedriftsgruppers oppgaver og ansvar etter vedtekter og prinsipprogram som utgjør overordnede organisatoriske policydokument
ha kunnskap om styrearbeid, herunder saksbehandling handlingsplaner og informasjonsarbeid
ha forståelse for hvordan retningslinjer for rekruttering, profilering og skolering utgjør viktig rammeverk for å drifte avdeling og bedriftsgruppe lokalt
kunne anvende regler for møteledelse i egne møter
kunne avklare hva som ligger innenfor og utenfor styringsretten og beskrive saksgangen i de ulike tilfeller
kunne anvende regelverk i praktisk bruk; kunne utvikle system for lokal avlønning og utforme lokal særavtale
kunne praktisere lønnssystemene i overenskomstene
ha kunnskap om gangen i en forhandlingsprosess

Har du spørsmål?

Kontakt gjerne organisasjonsavdelingen v/Arnstein, Laila eller Anita.

Hurdalssjøen Hotell og konferansesenter
,
22. august kl 0:00
-
25. august kl 0:00