Grunnkurs for nye tillitsvalgte, modul 1

Vil du lære mer om tillitsvalgtrollen? Grunnkurs for nye tillitsvalgte, modul 1

Er du ny tillitsvalgt, og ønsker å lære mer om tillitsvalgtrollen? Vi arrangerer Grunnkurs for nye tillitsvalgte, modul 1.

Modul 1 vil gå av stabelen 12.-15. november, og stedet er Scandic Park Sandefjord.

Etter å ha fullført modul 1 skal deltakerne:

 • ha fått kjennskap til FLT som organisasjon og FLT sine visjoner og verdier
 • ha fått forståelse for bistandsmodellen
 • ha fått kjennskap etablering og drift av bedriftsgrupper og avdelinger
 • ha fått kunnskap om hvordan underlegge nye medlemmer på tariffavtale
 • kunne anvende tillitsvalgtverktøy på nett
 • ha fått god oversikt over forbundets formål og virkeområde og avgrensning mot andre LO forbund
 • kunne kjenne til forskjellen på å være tillitsvalgt etter HA og vedtektene (vedtekter og HA kap 5)
 • ha fått kjennskap til aktuelt regelverk
 • kjenne til overenskomstenes oppbygging og system, som lokale særavtaler, lønnssystemet i overenskomstene osv.
 • kunne følge regelverket for drøftelser og fast dialog med bedriften
 • ha fått forståelse for begrepet styringsretten
 • kunne etterleve forhandlingsrett og forhandlingsplikten
 • kunne beskrive forskjellen på en rettstvist og interessetvist
 • kjenne til tariffkrav og tariffrevisjoner og avstemming av tarifforslag
 • kunne bistå i møte etter AML § 15.1
 • kunne utforme protokoll

Nærmere informasjon om påmelding og påmeldingsfrist vil komme. Følg med her på www.flt.no.

NB! Du som melder deg på modul 1 i november, er automatisk påmeldt modul 2 i februar 2021 (eksakt dato kommer).

For mer informasjon om kurs, ta gjerne kontakt med Anita H. Carlstad, telefon 95034306, eller epost: anca@flt.no

Scandic Park Sandefjord
,
12. november kl 15:00
-
15. november kl 13:00