Frokostmøte: Energi for industrien

FLT inviterer til høstens første frokostmøte 21. september på Kulturhuset. Du kan også følge møtet på stream. På dette frokostmøte vil vi problematisere spørsmål om energi generelt, samt datasentre og ringvirkninger spesielt. Bli med!

Det er en uro for om industrien i fremtiden får tilgang til nok ren energi. Spørsmålene er mange: Blir det nok fornybar energi i framtiden? Skal industrien konkurrere med datasentre om energi? Og hva med prisen? Det stilles spørsmål om hva de store globale selskapene bidrar med i Norge av skatt og verdiskaping.

Se fullstendig program og lenke til stream her

Kulturhuset, På nettet
,
21. september kl 8:00
-
21. september kl 9:30