Forbundsstyremøte

Forbundsstyret i FLT møtes og behandler aktuelle saker.

Konstituering og julebord

,
9. desember kl 0:00
-
9. desember kl 0:00